Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.
Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Jaarverslag 2020

De Raad van State draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Dat doet de Raad door te adviseren over wetgeving en door recht te spreken in bestuursrechtelijke geschillen. De Raad legt hierover verantwoording af in zijn jaarverslag op deze website. Dit jaarverslag gaat over het jaar 2020. Het jaar waarin ook het werk van de Raad van State sterk werd geraakt door de coronacrisis.

Vice-president Thom de Graaf over het jaarverslag 2020 …

Podcast

Thom de Graaf en Bart Jan van Ettekoven over de wederzijdse vertrouwensrelatie tussen overheden en burgers in de democratische rechtsstaat. En over het werk als wetgevingsadviseur en bestuursrechter in 2020.

Download het transcript van de podcast.

Interviews

In gesprek met de vice-president, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de secretaris en enkele medewerkers van de Raad van State over hun werkervaringen in coronatijd.

Beschouwing

Een beschouwing over de vertrouwensrelatie tussen overheden en burgers. Deze moet er over en weer zijn, wil de democratische rechtsstaat goed functioneren. Dit vertrouwen verdient voortdurend onderhoud. Wat zijn de voorwaarden voor dit onderhoud?

Instituut

De Raad van State: twee taken onder één dak. De combinatie van deze taken binnen één instituut biedt de Raad een uniek zicht op het Nederlandse openbaar bestuur.


Adviseur

Een overzicht van het werk van de Afdeling advisering als wetgevingsadviseur en toezichthouder over begroting en klimaat in 2020.

Bestuursrechter

Een overzicht van het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter van Nederland in 2020.

De Raad in cijfers