Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.
Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Jaarverslag 2019

De Raad van State draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Dat doet de Raad door te adviseren over wetgeving en door recht te spreken in bestuursrechtelijke geschillen. De Raad wordt bekostigd uit publieke middelen en legt verantwoording af over de aanwending van deze middelen en over de uitvoering van zijn taken. Dat doet de Raad in zijn jaarverslag op deze website.

Vice-president Thom de Graaf over het jaarverslag 2019 …

Podcast

Thom de Graaf en Bart Jan van Ettekoven over het evenwicht in de democratische rechtsstaat en het werk van de Raad als wetgevingsadviseur en bestuursrechter, ook tijdens de coronacrisis. Download het transcript van de podcast.

Interviews

In gesprek met de vice-president, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en de secretaris van de Raad en met vier medewerkers die in 2019 bij de Raad van State zijn begonnen.


Beschouwing

Een beschouwing over het evenwicht in de rechtsstaat. Een vitale rechtsstaat vergt een balans tussen de staatsmachten en de instituties die deze machten vormgeven.

Instituut

De Raad van State: twee taken onder één dak. De combinatie van deze taken binnen één instituut biedt de Raad een uniek zicht op het Nederlandse openbaar bestuur.

Adviseur

Een overzicht van het werk van de Afdeling advisering als wetgevingsadviseur en toezichthouder over begroting en klimaat in 2019.

Bestuursrechter

Een overzicht van het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter van Nederland in 2019.

De Raad in cijfers