Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Eén Raad, meerdere taken
De Raad en het Koninkrijk
Europese samenwerking
Kwaliteit
Externe contacten
Algemene verordening gegevensbescherming

De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen

Op 31 oktober 2018 nam de Raad van State in een buitengewone vergadering afscheid van vice-president mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner. Zijne Majesteit de Koning zat deze buitengewone vergadering traditiegetrouw voor. Op 1 november 2018 kon de Raad zijn opvolger verwelkomen: mr. Th.C. (Thom) de Graaf. Naast vice-president Donner vertrokken in 2018 twee leden van de Raad van State: mr. W. (Winnie) Sorgdrager per 1 mei en mr. Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buck per 31 december.

De Raad van State van het Koninkrijk kon daarentegen twee nieuwe staatsraden van het Koninkrijk verwelkomen: op 28 augustus 2018 de heer P.R.J. (Paul) Comenencia voor het land Curaçao en op 1 oktober 2018 mr. M.C. (Maria) van der Sluijs-Plantz voor het land Sint Maarten. Hierdoor zijn nu alle vacatures vervuld van de Raad van State van het Koninkrijk. De advisering binnen het Koninkrijk is hiermee gediend. Ook de Afdeling advisering kon nieuwe staatsraden verwelkomen: op 3 september 2018 mr. F.H.G. (Frank) de Grave en op 1 oktober 2018 ir. M.B. (Marijke) Vos. Per 1 januari 2018 trad al staatsraad in buitengewone dienst mr. A.E. (Alex) Harteveld aan. Hij is voor de duur van drie jaar aan de Afdeling advisering verbonden voor de advisering over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak deden zich ook de nodige veranderingen in samenstelling voor. Twee staatsraden vertrokken er in 2018: mr. Th.C. (Tom) van Sloten op 1 mei en mr. R. (Ruud) van der Spoel op 31 december. Daar stonden enkele nieuwkomers tegenover: staatsraad mr. dr. A.J.C. (Adrienne) de Moor-van Vugt per 1 augustus 2018 en drie staatsraden in buitengewone dienst. Mr. P.J. (Peter) Wattel per 1 januari 2018 als staatsraad advocaat-generaal; hij vervult die functie ook bij het parket van de Hoge Raad en zal zo de verbinding zijn tussen beide instituties. En verder mr. T. (Takvor) Avedissian per 25 april 2018 en mr. R.W.L. (Ruurd) Koopmans per 27 juni 2018. Takvor Avedissian is president van de Centrale Raad van Beroep en Ruurd Koopmans is rechterlijk bestuurslid van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Hun benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak houdt verband met wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechtelijke colleges in het kader van de rechtseenheid.