Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Eén Raad, meerdere taken
De Raad en het Koninkrijk
Europese samenwerking
Kwaliteit
Externe contacten
Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Om deze te implementeren, heeft de Raad van State een plan van aanpak opgesteld. Veel actiepunten werden afgehandeld. De planning is dat in 2019 het volledige programma is afgerond. In 2018 zijn twintig meldingen ontvangen van mogelijke datalekken. Na beoordeling bleken zeven daarvan geen datalek te zijn. Vier gevallen zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld. In de desbetreffende werkprocessen heeft de Raad van State daarna verbeteringen aangebracht.

Ook rechtscolleges verwerken persoonsgegevens. Omdat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht moet zijn gewaarborgd, is de AP niet bevoegd toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens binnen de uitoefening van de rechterlijke taken van rechtscolleges. Daarom hebben de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven gezamenlijk de AVG-commissie bestuursrechtelijke colleges ingesteld. Deze brengt aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak of het gerechtsbestuur van de twee andere colleges advies uit over de afhandeling van klachten over deze ‘gerechtelijke’ gegevensverwerking. In 2018 werden hierover geen klachten ontvangen.