Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Burgers zoeken houvast
Wetgeven in een complexe samenleving
Andere procedures en vormen van overheidsregulering
Nieuwe wegen en verschuivingen in het wetgevend bestel
Het belang van de normatieve kracht van wetgeving
Handreikingen
Tot slot

Twee wegen

De twee wegen die bewandeld worden om overheidsregulering dichter bij de samenleving te brengen, gaan over het proces van de totstandkoming van de wet en de inhoud van de normstelling.

Op de eerste weg schakelt de regering andere partijen in bij de voorbereiding van wetgeving. Dat is op zichzelf niet nieuw. Nieuw is wel dat de invloed van deze partijen steeds groter lijkt te worden. Daardoor ontstaat het risico dat voorstellen vaker alleen op hun eigen merites worden beoordeeld en niet meer op hun bijdrage aan de bredere rechtsordening.

Op de tweede weg kiest de wetgever voor normstelling die het bestuur of de praktijk voor een belangrijk gedeelte later nog moet invullen. Deze tendens tot ‘lege normstelling’ roept rechtsstatelijke vragen op.

Langs deze twee routes wordt gezocht naar alternatieven voor het klassieke proces van overheidsregulering, waarin de regering wetgeving voorbereidt met een publiek karakter en zelfstandige normatieve kracht en regering en parlement samen wetgeving vaststellen. Deze benaderingen zijn meer gericht op het aansluiten bij netwerken in de samenleving en daarin levende behoeften.

Beide wegen hebben natuurlijk gevolgen voor de centrale positie van de wetgever. Als andere partijen betrokken worden bij de totstandkoming van de wet en deze soms lijken te domineren, kan de vraag rijzen of de wetgever nog wel normeert. Als open normen moeten worden ingevuld, kan de vraag worden gesteld of de wetgever nog wel normeert. Wanneer rolverlies optreedt, kan dat het gezag van de wetgever aantasten. Op beide wegen wordt nu afzonderlijk ingegaan.