Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Rechtseenheid

In 2010 hebben de voorzitters van de vier hoogste rechtscolleges op het gebied van het bestuursrecht het initiatief genomen tot een regulier overleg om de rechtseenheid in het bestuursrecht te bevorderen. Daaraan lag de gedachte ten grondslag dat burgers, bedrijven en overheden zo min mogelijk met onnodige verschillen moeten worden geconfronteerd bij de uitleg van het bestuurs(proces)recht. Het accent bij het streven naar rechtseenheid ligt vooral op de uitleg van de Awb, maar ook andere, vooral processuele vragen komen daarbij aan bod.

Het jaaroverzicht 2018 van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht is in februari 2019 gepubliceerd. Daarin is een overzicht opgenomen van de rechtsvragen die in 2018 in het rechtseenheidsoverleg zijn besproken en van de uitspraken van de vier colleges waarin deze rechtsvragen aan de orde komen.

De wens bij te dragen aan rechtseenheid is ook zichtbaar in zaken die worden verwezen naar de zogenoemde ‘grote kamer’. In 2018 heeft een grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak de volgende uitspraken gedaan:

Onderwerp Datum uitspraak
Bestuurlijke waarschuwing 2 mei 2018
Cautie in boetezaken 27 juni 2018