Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Amicus curiae

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2018 het evaluatieonderzoek gepubliceerd naar de toepassing van de zogenoemde ‘amicus curiae’. Sinds 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in drie bestuursrechtelijke procedures ervaring opgedaan met deze ‘meedenkers’ als informanten van de rechter. In deze procedures kregen anderen dan partijen die direct bij een bepaalde zaak betrokken waren, de mogelijkheid om te reageren op vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vervolgens laten onderzoeken of de inzet van de amicus curiae een nuttige bijdrage kan leveren aan de rechtsontwikkeling in het bestuursrecht. De conclusies en aanbevelingen daarover staan in het onafhankelijk uitgevoerde evaluatieonderzoek. Het onderzoek is op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak uitgevoerd door Jurgen de Poorter, Louise van Heusden en Christian de Lange. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het evaluatieonderzoek aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming en hem – mede namens de presidenten van de andere hoogste bestuursrechters – in overweging gegeven om de amicus curiae voor het algemene bestuurs(proces)recht een wettelijke grondslag te geven. De minister heeft op 8 februari 2019 in zijn toespraak op het congres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Awb aangegeven dat hij zo’n wettelijke bepaling gaat voorbereiden.