Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak is hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij heeft ook in 2018 laten zien dat zij in staat is een groot aantal uitspraken te doen met relatief korte doorlooptijden. Naast tijdigheid is consistentie van de uitspraken een belangrijk kwaliteitscriterium. Het bewaken van rechtseenheid en bevorderen van rechtsontwikkeling blijven zeer belangrijk in het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak.

In 2018 kwamen 13.399 nieuwe zaken binnen en deed de Afdeling bestuursrechtspraak 13.481 zaken af. De in- en uitstroom waren daarmee hoger dan in 2017. De Afdeling bestuursrechtspraak deed 1.107 zaken af in de Ruimtelijke-ordeningskamer, 3.816 zaken in de Algemene kamer en 8.558 zaken in de Vreemdelingenkamer. De gemiddelde doorlooptijd van het totaal aantal afdoeningen was zeventien weken en is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van 2017. In 2018 was de gemiddelde doorlooptijd bij de Ruimtelijke-ordeningskamer 31 weken, bij de Algemene kamer 38 weken en bij de Vreemdelingenkamer negen weken. Een verdere specificatie van de instroom, uitstroom en doorlooptijden staat in het onderdeel Bedrijfsvoering & cijfers van het digitale jaarverslag.

In het verslagjaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak intensief samengewerkt met de andere hoogste bestuursrechters. Zie hierover meer in de rubriek over het bevorderen van de rechtsontwikkeling. Ook heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bijgestaan bij het zogenoemde ‘landbouwproject’ dat op 1 januari 2018 van start ging. Dit project betrof vijfhonderd zaken die in november 2018 alle waren afgerond. Aan dit project hebben acht staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak meegewerkt, die tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het CBb zijn, en twee juristen van de directie Bestuursrechtspraak.

In het jurisprudentieoverzicht staan samenvattingen van de uitspraken die in 2018 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de jurisprudentie.