Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft ook in 2018 korte doorlooptijden bereikt. Hierdoor worden maatschappelijke kosten, veroorzaakt door langdurige procedures, tot een minimum beperkt. Ook in 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak intensief samengewerkt met de andere hoogste bestuursrechters.

Direct naar

Digitale ontwikkelingen

In 2018 zijn verdere stappen gezet om de bestuursrechtspraak te digitaliseren. Het voornemen is gericht op digitaal werken en digitaal procederen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2018 de eerste uitspraken gedaan over het digitale systeem van de rechtspraak: Mijn rechtspraak. In deze rubriek worden enkele van die uitspraken uitgelicht.

Direct naar

Ontwikkelingen

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2018 een klantwaarderingsonderzoek laten uitvoeren. Ook is een werkgroep gestart met het opstellen van een set professionele standaarden voor staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak. Verder wordt in deze rubriek een aantal spraakmakende uitspraken uit de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer toegelicht.

Direct naar

Bevorderen rechtsontwikkeling

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2018 het evaluatieonderzoek gepubliceerd naar de toepassing van de zogenoemde ‘amicus curiae’ in het bestuursrecht. Zij heeft in enkele procedures ervaring opgedaan met deze ‘meedenkers’ als informanten van de rechter. Daarnaast heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in 2018 vier keer een conclusie gevraagd aan de staatsraad advocaat-generaal.

Direct naar

Rechtseenheid

Afdeling bestuursrechtspraak, Hoge Raad, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd in de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Deze commissie is in het leven geroepen om de rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechtcolleges te bevorderen. Zij heeft voor de eerste keer een jaaroverzicht gepubliceerd met een overzicht van rechtsvragen die in 2018 zijn besproken.

Direct naar