Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Bestuursrechtspraak

Instroom en verwerking van zaken

In 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ongeveer 13.400 nieuwe procedures ontvangen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2018 bijna 13.500 zaken afgedaan.

Doorlooptijden

In 2018 kon de Afdeling bestuursrechtspraak, met behoud van de kwaliteit van haar uitspraken, opnieuw bogen op bevredigende resultaten in termen van doorloopsnelheid, ook in vergelijking met andere rechtscolleges.

In 2018 was de gemiddelde doorlooptijd van het totale aantal afdoeningen zeventien weken en daarmee gelijk aan de gemiddelde doorlooptijd in het jaar daarvoor.

In de Ruimtelijke-ordeningskamer was de gemiddelde doorlooptijd 31 weken. In de Algemene kamer was deze 38 weken. In de Vreemdelingenkamer was de gemiddelde doorlooptijd negen weken.

In 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ongeveer 285 zaken op grond van de Crisis- en herstelwet afgedaan. De gemiddelde doorlooptijd van deze afdoeningen bedroeg 25 weken.

In 2018 is in 97 zaken een tussenuitspraak gedaan waarin de Afdeling bestuursrechtspraak de zogenoemde bestuurlijke lus heeft toegepast. Door toepassing van de bestuurlijke lus neemt de gemiddelde doorlooptijd van zaken toe. Voordeel hiervan is wel dat het voor procespartijen sneller duidelijk is wat rechtens juist is dan wanneer het bestuursorgaan een nieuw besluit zou moeten nemen zonder bestuurlijke lus.

In 2018 is in 78% van de zaken uitspraak gedaan binnen twaalf weken na zitting.

Klachtbehandeling

Artikel 45 van de Wet op de Raad van State verplicht de Afdeling bestuursrechtspraak een regeling vast te stellen voor de behandeling van klachten. De Klachtenregeling Afdeling bestuursrechtspraak is gepubliceerd op de website van de Raad van State.

In 2018 zijn ongeveer 13.500 zaken afgedaan. Er zijn in het jaar 55 klachten ontvangen. Bijna alle klachten waren kritiek op beslissingen van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze kritiek zag niet alleen op uitspraken, maar ook op beslissingen van procedurele aard of over de orde op de zitting. Daarover kan echter niet worden geklaagd. De wet en de klachtenregeling sluiten dat uit. Dit heeft te maken met de onafhankelijke positie van de rechter en het karakter van het klachtrecht, dat geen verkapt hoger beroep moet opleveren.

Sommige klachten gingen ook over termijnen, proceskosten, of ongenoegen over de communicatie ter zitting of met de administratie. De Afdeling bestuursrechtspraak neemt deze uitingen ter harte en trekt daaruit lering.