Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Cijfers & tabellen

In 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13.481 juridische procedures afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd was 17 weken. De Afdeling advisering heeft 442 wetgevingsadviezen uitgebracht. De gemiddelde adviesduur was 34 dagen.

Direct naar

Samenstelling

Een overzicht van de leden, staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst die in 2018 deel uitmaakten van de Raad van State. Wie zijn lid van de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer? En wie zitten er in de Afdeling advisering?

Direct naar

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering in 2018 van de beide taken van de Raad van State, advisering en bestuursrechtspraak. De doorlooptijden van zaken, de dicta van adviezen, de klachtenregeling en de in- en uitstroom van zaken nader bekeken en toegelicht.

Direct naar