Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Advisering
Toetsing constitutioneel recht
Klimaat en duurzaamheid
Burgerperspectief
Digitalisering
Stelselvastheid
Open normen en rechtszekerheid
Onafhankelijk begrotingstoezicht

Onafhankelijk begrotingstoezicht

Begrotingstoezicht

De Afdeling advisering is de instantie die in Nederland is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van de begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. Deze functie vloeit voort uit het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie dat 25 lidstaten, waaronder alle eurozonelanden, in 2012 sloten. Delen van het verdrag werden in 2013 vertaald in twee Europese verordeningen: (EU) nr. 472/2013 en (EU) nr. 473/2013. De Afdeling advisering heeft in 2018 twee beoordelingen uitgebracht in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht. In beide rapportages concludeert zij dat de overheidsfinanciën weliswaar voldoen aan de Europese begrotingsregels, maar dat onderliggend de overheidsfinanciën verslechteren door intensiveringen uit het regeerakkoord die in tijden van hoogconjunctuur niet zouden mogen worden verwacht.

Voorjaarsrapportage

In haar voorjaarsrapportage constateert de Afdeling advisering dat de regering in het Stabiliteitsprogramma 2018 weinig aandacht besteedt aan onzekerheden over en risico’s van de ontwikkeling van de overheidsfinanciën en hoe de regering hiermee moet omgaan. Zij doet dan ook de aanbeveling om in de Miljoenennota 2019 een actuele risicoanalyse op te nemen. Ook merkt de Afdeling advisering op dat de presentatie van de ontwikkeling van de collectieve lasten niet eenvoudig te begrijpen is. Zij doet daarom de aanbeveling om de inzichtelijkheid van de rapportages over de lastenontwikkeling te vergroten.

Septemberrapportage

In haar septemberrapportage concludeert de Afdeling advisering dat de regering in de Miljoenennota 2019 heeft geprobeerd de inzichtelijkheid van de lastenontwikkeling te vergroten. Daarmee heeft de regering een verbeterslag gemaakt. Wel doet de Afdeling advisering de oproep om op termijn te komen tot een harmonisatie van verschillende definities tussen het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau.