Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Adviseur Advisering OpenDicht
Advisering
Toetsing constitutioneel recht
Klimaat en duurzaamheid
Burgerperspectief
Digitalisering
Stelselvastheid
Open normen en rechtszekerheid
Onafhankelijk begrotingstoezicht

Advisering

Adviezen in 2018

In 2018 zijn aan de Afdeling advisering 410 zaken voor advies voorgelegd. De Afdeling advisering heeft in 392 zaken advies uitgebracht. Het grootste deel van de aanvragen ging om de verplichte advisering over (rijks)wetsvoorstellen en algemene maatregelen van (rijks)bestuur (301). Daarnaast zijn er 27 voorstellen voor onteigening, vijftien naturalisaties en 33 verdragen (verplicht) voor advies aanhangig gemaakt. Tweede Kamerleden dienden achttien initiatiefwetsvoorstellen voor advies in. Verder zijn vier nota’s van wijziging en één bestuursgeschil voorgelegd voor advies. Ten slotte bracht de Afdeling advisering in 2018 één ongevraagd advies uit over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen.

Voorlichtingen in 2018

In 2018 bracht de Afdeling advisering in totaal vijf voorlichtingen uit. Twee verzoeken om voorlichting waren afkomstig van de regering. Het ging daarbij om:

 Daarnaast gaf de Afdeling advisering voorlichting aan de Tweede Kamer over:

Tot slot gaf de Afdeling advisering voorlichting aan de Eerste Kamer over de implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Begrotingstoezicht in 2018

De Afdeling advisering heeft als onafhankelijk begrotingstoezichthouder in 2018 twee beoordelingen uitgebracht: de voorjaarsrapportage in april en de septemberrapportage rond Prinsjesdag.