Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Eén Raad, meerdere taken
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Raakvlakken tussen wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak
De Raad en het Koninkrijk
Kwaliteitsdiscussie
Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

ACA-Europe

Sinds mei 2016 is de Raad van State voor de duur van twee jaar voorzitter van de in 1988 opgerichte ACA-Europe, de Europese Vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechtelijke colleges. Dertig ACA-leden kwamen van 14 mei tot en met 16 mei 2017 bijeen in de Ridderzaal in Den Haag. Op 15 mei werd daar een symposium gehouden over de kwaliteit van wetgeving en de mogelijkheden om daaraan bij te dragen vanuit de optiek van de rechter. Eurocommissaris Frans Timmermans was hoofdspreker op dit symposium naar aanleiding van het Europese wetgevingsprogramma ‘Better Regulation’. Dit wetgevingsprogramma beoogt onder zijn verantwoordelijkheid de kwaliteit van Europese regelgeving te verbeteren.

‘Better Regulation’

‘Better Regulation’ is gebaseerd op vergelijkbare wetgevingsprogramma’s uit het verleden. Het nieuwe programma zet uiteenlopende instrumenten in om de kwaliteit van Europese regelgeving te evalueren en te verbeteren. Een belangrijk instrument daarbij is de consultatie van deskundigen, betrokkenen en belanghebbenden over een voorstel voor regelgeving. Een ander belangrijk instrument is de evaluatie van regels, op basis van onder meer terugkoppeling over de effecten door ‘gebruikers’ van wetten en regels.

Terugkoppelen

De eerste ervaringen van de Europese Commissie hiermee zijn wisselend. Vaak komen de meeste reacties van lobbyisten en andere direct belanghebbenden. Burgers en professionele uitvoerders, (wetenschappelijke) deskundigen en andere ervaringsdeskundigen reageren veel minder snel of niet. Commissaris Timmermans pleitte ervoor dat bestuursrechters en onafhankelijke adviseurs, vaker dan nu, hun kennis en ervaring terugkoppelen naar de Europese Commissie. Voor ‘Brussel’ is het van belang om de blik op de maatschappelijke werkelijkheid in de lidstaten verder te ontwikkelen. In een aantal landen gebeurt terugkoppeling van ervaringen van adviseurs en rechters aan de wetgever al op nationaal niveau. Besloten is om in ACA-verband de mogelijkheid te onderzoeken van een terugkoppelingsmechanisme op Europees niveau.

Bijeenkomsten en uitwisselingen

In 2017 vonden meerdere thematische ACA-bijeenkomsten plaats, zoals in februari in Ljubljana over administratieve sancties en in september in Krakau over het vreemdelingenrecht. Ook kent ACA-Europe een uitwisselingsprogramma voor staatsraden. Zo liep vorig jaar een Nederlandse staatsraad stage bij de Franse Raad van State en heeft een Franse collega een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse Raad van State. ACA-Europe organiseert niet alleen bijeenkomsten en uitwisselingen, maar beheert ook databestanden waar de meest relevante bestuursrechtelijke uitspraken kunnen worden geraadpleegd en een forum waar bestuursrechters elkaar onderling kunnen bevragen.