Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Eén Raad, meerdere taken
De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen
Raakvlakken tussen wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak
De Raad en het Koninkrijk
Kwaliteitsdiscussie
Internationale samenwerking

De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen

Advisering

Na het vertrek van vijf staatsraden in 2016 vertrokken in 2017 geen staatsraden bij de Afdeling advisering. Wel traden drie nieuwe staatsraden tot de Afdeling advisering toe. Staatsraad N.S.J. Koeman stapte op 1 september 2017 over van de Afdeling bestuursrechtspraak. Dat was een primeur. Op 1 september trad daarnaast de heer dr. N.J. Schrijver, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden en voorheen lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, tot de Afdeling advisering toe. Een maand later deed de heer drs. R. van Zwol, voordien secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat. Op 1 november 2017 kon de Raad van State van het Koninkrijk mevrouw mr. M.G.M. Schwengle verwelkomen als staatsraad van het Koninkrijk. Zij werd op grond van artikel 13 van het Statuut op voordracht van het land Aruba benoemd. De Raad hoopt dat de vacatures voor staatsraden uit Curaçao en Sint Maarten binnenkort ook vervuld zullen zijn. De advisering binnen het Koninkrijk is hiermee gediend.

Bestuursrechtspraak

Op 1 mei 2017 wisselde de Afdeling bestuursrechtspraak van voorzitter. Staatsraad J.E.M. Polak bekleedde deze functie precies zeven jaar. Staatsraad B.J. van Ettekoven volgde hem op. Staatsraad Polak is na zijn terugtreden lid van de Afdeling bestuursrechtspraak gebleven. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak namen drie staatsraden afscheid. De staatsraden M. Vlasblom en P.J.J. van Buuren gingen op 1 januari respectievelijk 1 juni 2017 met pensioen. Op 1 november 2017 vertrok staatsraad M.G.J. Parkins-de Vin bij de Raad wegens het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens van zeventig jaar. Zoals eerder vermeld, nam staatsraad Koeman afscheid van de Afdeling bestuursrechtspraak in verband met zijn toetreding tot de Afdeling advisering. De Afdeling bestuursrechtspraak verwelkomde ten slotte op 1 december 2017 de heer mr. drs. D.A. Verburg als nieuwe staatsraad. Hij kwam over van de rechtbank Midden-Nederland.