Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Eén Raad, meerdere taken

De samenloop van verschillende taken binnen één instituut biedt de Raad van State een bijzonder overzicht over het Nederlandse openbaar bestuur. De Raad rekent het tot zijn taak om trends, ontwikkelingen en knelpunten in het functioneren van de democratische rechtsstaat te identificeren en daar aandacht voor te vragen en daarover te adviseren.

Direct naar

De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen

In 2017 is afscheid genomen van enkele staatsraden en zijn er nieuwe staatsraden verwelkomd bij beide Afdelingen. In 2017 is ook een nieuwe staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba bij de Raad van State aan de slag gegaan. De advisering over wetgeving binnen het Koninkrijk is gediend met benoemingen uit andere landen van het Koninkrijk.

Direct naar

Raakvlakken tussen wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak

De Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak bezien wetten en algemene regels vanuit verschillende invalshoeken. In de aanvulling van kennis en inzicht ligt de meerwaarde van de combinatie van wetgevingsadvisering en rechtspraak binnen één instituut. Een verschijnsel waar beide Afdelingen in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen, is de groeiende complexiteit van de regelgeving.

Direct naar

De Raad en het Koninkrijk

Ondanks de solidariteit tussen landen, burgers en hulporganisaties na orkaan Irma moet worden geconstateerd dat de politiek-bestuurlijke verhoudingen tussen de landen binnen het Koninkrijk in 2017 niet structureel zijn verbeterd. Steeds opnieuw ontstaan er geschillen waarop verder overleg vastloopt. Dit onderstreept het belang om tot een effectieve geschillenregeling te komen tussen de landen van het Koninkrijk.

Direct naar

Kwaliteitsdiscussie

De Afdeling advisering bezint zich al enige tijd op de invulling van haar taak door veranderingen bij de totstandkoming van wetgeving. Zij wil breder aandacht vragen voor ontwikkelingen en onderwerpen die het functioneren van de democratische rechtsstaat raken. Daardoor kan zij eerder bijgedragen aan de gedachtevorming over nieuwe wetgeving en de constitutionele, juridische en praktische grenzen die daarbij spelen.

Direct naar

Internationale samenwerking

Van 2016 tot medio 2018 is de Raad van State voorzitter van ACA-Europe, de Europese Vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechtelijke colleges. Dertig ACA-leden kwamen van 14 mei tot en met 16 mei 2017 bijeen in de Ridderzaal in Den Haag. Op 15 mei werd daar een symposium gehouden over de kwaliteit van wetgeving en de mogelijkheden om daar als rechter aan bij te dragen.

Direct naar