Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Niet geringe uitdagingen

Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen.’ Het oude sinterklaasrijm lijkt geschreven voor de kabinetsformatie van 2017. Daar gingen Tweede Kamerverkiezingen aan vooraf die verdere spreiding van het politieke spectrum en voortgaande afkalving van grote partijen opleverden. Economisch ging het Nederland in 2017 voor de wind. De groei zette door, de werkloosheid daalde en de overheidsfinanciën verbeterden. Overigens was het in vergelijking met voorgaande jaren een rustig, gelijkmatig jaar, zij het niet voor inwoners van de provincie Groningen en van Sint Maarten. In Groningen beefde de aarde opnieuw en groeide de woede over de zich voortslepende discussie over schadeafwikkeling en vermindering van gaswinning. Op Sint Maarten verwoestte orkaan Irma in één dag huizen, natuur en middelen van bestaan.

Vertrouwen

Na jaren waarin zorgen de stemming drukten, liet het jaar 2017 over het algemeen een positief gevoel achter. Dat voedt het vertrouwen om de niet geringe uitdagingen tegemoet te treden waarmee overheid en samenleving worden geconfronteerd. Want niet alleen positieve, maar ook negatieve ontwikkelingen zetten zich in 2017 door. De wereld werd er niet rustiger en veiliger op. Daarbij is het vooral verontrustend dat in een groeiend aantal landen van de Europese Unie het politieke debat wordt gezogen in een discussie over de noodzaak van Europese samenwerking.

Raad van State

De Raad van State had een wisselend jaar. Er werden minder voorstellen voor advies voorgelegd, maar daaronder wel belangrijke vraagstukken, zoals de staat van de euro, het omgevingsrecht, medisch-ethische vraagstukken en de invoering van Europese gegevensbescherming. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak nam de instroom van nieuwe zaken met ruim 13% toe. Ook boog de Raad van State zich over de eigen werkwijze en de juiste invulling daarvan in deze tijd.