Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Schuivende machtsverhoudingen

De wereld werd in 2017 niet veiliger en rustiger. Dit is mede het gevolg van een nieuwe aanpak van internationale verhoudingen door de Amerikaanse regering en een beleid waarbij niet de internationale ordening vooropstaat die in de afgelopen zeventig jaar onder invloed van de Verenigde Staten tot stand is gekomen, maar het geheel van Amerikaanse belangen en krachtsverhoudingen. Het leidt tot een naar binnen gekeerd beleid van de Verenigde Staten, waarbij de Amerikaanse invloed elders afneemt met gevolgen voor de internationale stabiliteit.

Veranderende economische verhoudingen

Die veranderende politieke machtsverhouding moet gezien worden tegen de achtergrond van veranderende economische verhoudingen door de opkomst van landen in Azië. De economie van India zal dit jaar vermoedelijk die van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in omvang voorbijstreven en het is niet onaannemelijk dat de Chinese economie reeds de grootste economie is, gemeten in lokale koopkracht. Met de verschuiving in economische capaciteit gaat een snelle groei gepaard van inkomens- en vermogensverschillen binnen landen en tussen continenten. Van de 9.000 miljard dollar die de wereld in 2017 rijker werd, kwam 82% bij de rijkste 1% terecht. In de afgelopen decennia zijn de verhoudingen tussen rijk en arm overal snel schever geworden. In Europa is die scheefgroei nog het meest gematigd. Parallel aan de ontwikkeling in inkomen en vermogen is er een toenemende concentratiebeweging in het bedrijfsleven.