Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Beeld en tegenbeeld

De gunstige ontwikkelingen op het gebied van bedrijvigheid, werkgelegenheid en overheidsfinanciën die zich in 2016 aftekenden, zetten zich in 2017 onverminderd door, mede dankzij de voortgaande groei van de wereldhandel. De beurzen stegen tot boven de niveaus van vóór de crisis tien jaar geleden, waardoor pensioenfondsen zich enigszins herstelden. Nederland voldeed in alle opzichten aan de eisen van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Optimisme over de economie en vertrouwen in de ontwikkeling daarvan herstelden zich verder. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateerde dat Nederlanders meer tevreden en minder boos zijn dan vaak in het publieke debat wordt aangenomen.

Raadgevend referendum

Politiek begon het jaar met een heftig debat over de uitvoering van de uitkomst van het raadgevend referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne. Die uitkomst stimuleerde speculaties over een mogelijk bredere afkeer van de Europese samenwerking bij de verkiezingen. Die vrees werd niet bewaarheid. Het jaar eindigde met een debat over de intrekking van de Wet raadgevend referendum. De lange kabinetsformatie bracht enige rust in het politieke debat, maar had ook tot gevolg dat weinig voortgang werd geboekt met de aanpak van belangrijke dossiers (veiligheid, klimaat, sociale verschillen, kosten van de zorg).

Redzaamheid

Wel werd het gelijkmatig positieve beeld verstoord door aanslagen elders in Europa, zorgen over de kwetsbaarheid van de digitale wereld (hacken, manipulatie van informatie) en schokken in de Groningse bodem. Het positieve beeld werd ook verstoord door publieke diensten die in opspraak raakten (Belastingdienst, Defensie, de Nationale Politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Sociale Verzekeringsbank). Twee ministers traden in verband daarmee af. Ook verscheen een aantal rapporten dat vraagtekens plaatste bij de ‘werkelijkheid’ waarvan in wet- en regelgeving wordt uitgegaan als het gaat om de redzaamheid van burgers (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), het inzicht in de effectiviteit van maatregelen en uitgaven (Algemene Rekenkamer) en het cumulatieve effect van overheidsmaatregelen op bepaalde groepen burgers (Nationale ombudsman). Het SCP waarschuwde dat groepen in de bevolking de aansluiting met de sociale rechtsstaat aan het verliezen zijn. De Nationale ombudsman waarschuwde dat mensen die aan de verkeerde kant van de maatschappelijke ontwikkeling terechtkomen, steeds verder in het nauw dreigen te raken.