Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Rechtseenheid

In de Commissie rechtseenheid bestuursrecht, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak, de Hoge Raad, de CRvB en het CBb zijn vertegenwoordigd, werken de hoogste bestuursrechters al zeven jaar intensief samen. Deze commissie heeft de belangrijke taak de rechtseenheid tussen de vier hoogste bestuursrechters te bevorderen. Dat doet de commissie door onderling af te stemmen en zo de verschillen in rechtspraak zo veel mogelijk weg te werken én te voorkomen dat er verschillen in rechtspraak ontstaan. De bereikte rechtseenheid komt onder andere tot uitdrukking doordat twee rechtscolleges (nagenoeg) gelijktijdig uitspraak doen over een rechtsvraag en daarbij een gelijkluidende motivering gebruiken. Dit was in 2017 te zien bij de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak en de CRvB over de positie van deskundigen in de bestuursrechtelijke procedure.

De wens bij te dragen aan rechtseenheid is ook zichtbaar in zaken die worden verwezen naar de grote kamer. In 2017 heeft een grote kamer de volgende uitspraken gedaan:

Onderwerp Datum uitspraak
Bewijs in boetezaken 5 juli 2017
Schadevergoeding, de ‘knip‘ 2 augustus 2017
Mestboete 26 oktober 2017

(dit is een uitspraak van de grote kamer van het CBb waarin ook de Afdeling bestuursrechtspraak was vertegenwoordigd)