Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Overige prejudiciële verwijzingen

Naast de zaken die in dit jaarverslag al aan de orde zijn gekomen, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in de volgende zaken prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

Datum verwijzingsuitspraak Onderwerp
19 april 2017 Verlies van nationaliteit
24 mei 2017 Europese Kentekenbewijzenrichtlijn
21 juni 2017 Europese Gezinsherenigingsrichtlijn
20 september 2017 Europese Gezinsherenigingsrichtlijn en Europese Richtlijn langdurig ingezetenen