Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Externe contacten

In 2017 is de goede samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voortgezet. Vier staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak nemen als plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof deel aan de behandeling van zaken van het Hof. Dat zijn de staatsraden J.E.M. Polak, H.G. Lubberdink, A.W.M. Bijloos en J.Th. Drop.

In maart 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bestuursrechters van rechtbanken ontmoet, waarbij op informele wijze van gedachten is gewisseld over verschillende onderwerpen. Verder heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in 2017 tien rechters in opleiding de gelegenheid geboden om in het kader van hun opleiding bij haar stage te lopen.

Met enige regelmaat nemen leden van de Afdeling bestuursrechtspraak deel aan uitwisselingen en aan bijeenkomsten in binnen- en buitenland om met collega’s van gedachten te wisselen. Daarnaast heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak jaarlijks overleg met het dagelijks bestuur van het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (LOVB) van de rechtspraak en neemt hij deel aan het Presidenten-Raadoverleg van de Raad voor de rechtspraak.