Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Digitale ontwikkelingen

Digitaal dossier

In 2017 zijn verdere stappen gezet om de bestuursrechtspraak te digitaliseren. Het voornemen is gericht op digitaal werken en digitaal procederen. Inmiddels werken zeven van de negen units van de Afdeling bestuursrechtspraak intern met digitale dossiers. De resterende twee units sluiten in 2018 aan. Voor zover partijen papieren dossierstukken indienen, worden die stukken gescand en toegevoegd aan het digitale dossier.

Digitaal procederen – Mijn Zaak

Vanaf 12 juni 2017 zijn advocaten in asiel- en bewaringszaken verplicht digitaal te procederen. Deze verplichting geldt alleen voor de beroepsprocedure bij de rechtbanken, niet voor het hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Op diezelfde datum is de Afdeling bestuursrechtspraak wel gestart met het digitaal procederen op vrijwillige basis. In de tweede helft van 2017 hebben tien advocaten op gecontroleerde wijze vreemdelingenzaken (asiel en bewaring) via het portaal Mijn Zaak kunnen indienen. Het streven is om in juni 2018 Mijn Zaak open te stellen voor alle advocaten in asiel- en bewaringszaken, nog steeds op vrijwillige basis, en daarna ook in reguliere vreemdelingenzaken. De eerste uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak over de toepassing van de artikelen 8:36a tot en met 8:36g van de Algemene wet bestuursrecht – ‘verkeer langs de elektronische weg met de bestuursrechter’ – zijn begin 2018 te verwachten.

Digitalisering en de rechtspraak

De digitalisering rukt op en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Zij raken ook het recht en het rechtsbedrijf. Dat het geen toekomstmuziek is, maar actuele problematiek, mag blijken uit de twee verwijzingsuitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van 17 mei 2017 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), ECLI:NL:RVS:2017:1259 en ECLI:NL:RVS:2017:1260. In deze tussenuitspraak, waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, gaat zij in op de AERIUS-programmatuur. Daarmee wordt de depositieontwikkeling per PAS-gebied gemonitord. Bestuursorganen moeten door de rijksoverheid ontwikkelde programmatuur gebruiken om te bepalen of zij vergunningen voor stikstofemitterende activiteiten kunnen verlenen. Als de overheid zich bij zijn besluitvorming bedient van big data en algoritmen, dan is het in beginsel de verantwoordelijkheid van diezelfde overheid om in te staan voor de juistheid van de gegevens en een zorgvuldige verwerking ervan. Om een ‘fair trial’ te kunnen garanderen, zal de overheid bovendien transparant moeten zijn over de gebruikte data.