Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Bevorderen rechtsontwikkeling

Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht

In 2015 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak de Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht ingesteld. Deze bestaat uit deskundigen op het terrein van het bestuursrecht, uit wetenschap en praktijk. Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep in 2017 is gesproken over de figuur van de amicus curiae, de wens om meer overzichtsuitspraken te krijgen en een verzoek om opheldering of nadere toelichting van de jurisprudentie over het belanghebbendebegrip in het omgevingsrecht (‘gevolgen van enige betekenis’). In 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak hierover een uitspraak gedaan waarin die nadere toelichting is verstrekt.

Overzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking

Aan de wens om meer overzichtsuitspraken te krijgen, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in 2017 voldaan met de overzichtsuitspraak over de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking. Een samenvatting van deze uitspraak staat in het digitale jurisprudentieoverzicht op deze website.

Amicus curiae

In 2017 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak de figuur van de amicus curiae in het bestuursrecht geïntroduceerd. Deze figuur is drie keer toegepast; met respectievelijk één amicus (exceptieve toetsing), zes amici (grondexploitatiezaak) en met een internetconsultatie (bestuurlijke waarschuwing). Via de website of per brief van de Raad van State kunnen ‘meedenkers’ binnen een bepaalde termijn een reactie indienen op (rechts)vragen die opkomen in een (hoger)beroepszaak. In zaken waarin tevens een conclusie is gevraagd, zal de staatsraad advocaat-generaal bij het nemen van de conclusie zijn voordeel kunnen doen met deze reacties. De Afdeling bestuursrechtspraak zal het inzetten van de amicus curiae in 2018 evalueren.

Conclusies

In 2017 heeft de voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak tweemaal een conclusie gevraagd aan een staatsraad advocaat-generaal:

Verzoek conclusie Onderwerp Openbaarmaking conclusie
14 juli 2017 Exceptieve toetsing van regelgeving 21 december 2017
22 september 2017 Bestuurlijke waarschuwing 24 januari 2018