Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak is hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij heeft ook in 2017 laten zien in staat te zijn een groot aantal uitspraken te doen met relatief korte doorlooptijden. Naast tijdigheid is consistentie van de uitspraken een belangrijk kwaliteitscriterium. Bewaken van rechtseenheid en bevorderen van rechtsontwikkeling blijven zeer belangrijk in het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak.

In- en uitstroom van zaken

In 2017 kwamen 13.238 nieuwe zaken binnen en deed de Afdeling bestuursrechtspraak 12.838 zaken af. De instroom en de uitstroom van zaken waren daarmee hoger dan in 2016. De Afdeling bestuursrechtspraak deed 1.327 zaken af in de Ruimtelijke-ordeningskamer, 3.295 zaken in de Algemene kamer en 8.216 zaken in de Vreemdelingenkamer.

Doorlooptijd van zaken

De gemiddelde doorlooptijd van het totaal aantal afdoeningen was 17 weken en is daarmee afgenomen ten opzichte van 2016 (18 weken). Bij de Ruimtelijke-ordeningskamer was de gemiddelde doorlooptijd in 2017 28 weken, bij de Algemene kamer was deze 37 weken en bij de Vreemdelingenkamer 8 weken. Een nadere specificatie van de instroom, uitstroom en doorlooptijden staat in het onderdeel ‘Bedrijfsvoering & cijfers’.

Samenwerking

In het verslagjaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak intensief samengewerkt met de andere hoogste bestuursrechters. In 2018 intensiveert de Afdeling bestuursrechtspraak de samenwerking door bijstand te leveren aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bij het afhandelen van 500 landbouwzaken. Voor dit project nemen acht staatsraden van de Afdeling bestuursrechtspraak, die tevens raadsheer-plaatsvervanger zijn bij het CBb, deel aan zittingen van de meervoudige en enkelvoudige kamer. Daarnaast zijn twee juristen van de directie Bestuursrechtspraak bij het CBb gedetacheerd.

Jurisprudentieoverzicht

In het jurisprudentieoverzicht bij het digitale jaarverslag staan samenvattingen van de uitspraken die in 2017 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de jurisprudentie.