Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft ook in 2017 korte doorlooptijden bereikt. Hierdoor worden maatschappelijke kosten, veroorzaakt door langdurige procedures, tot een minimum beperkt. Ook in 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak intensief samengewerkt met de andere hoogste bestuursrechters.

Direct naar

Digitale ontwikkelingen

In 2017 zijn verdere stappen gezet om de bestuursrechtspraak te digitaliseren. Het voornemen is gericht op digitaal werken en digitaal procederen. Vanaf juni 2017 is de Afdeling bestuursrechtspraak gestart met het digitaal procederen op vrijwillige basis in asiel- en bewaringszaken. De digitalisering rukt op en raken ook het recht en het rechtsbedrijf.

Direct naar

Ontwikkelingen (per kamer)

De bestuursrechter is indringender gaan toetsen. Dit heeft ertoe geleid dat de Afdeling bestuursrechtspraak is afgestapt van het gebruik van de term ‘marginale toetsing’. Die term suggereert een te vrijblijvende opstelling van de rechter. Dit onderdeel van het jaarverslag beschrijft de ontwikkelingen van de drie kamers van de Afdeling bestuursrechtspraak in 2017.

Direct naar

Bevorderen rechtsontwikkeling

Aan de wens om meer overzichtsuitspraken te krijgen, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in 2017 voldaan met de overzichtsuitspraak over de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking. En in 2017 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak de figuur van de amicus curiae in het bestuursrecht geïntroduceerd.

Direct naar

Rechtseenheid

Afdeling bestuursrechtspraak, Hoge Raad, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd in de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Daarin werken de hoogste bestuursrechters al zeven jaar intensief samen. De commissie heeft de taak om de rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechtcolleges te bevorderen.

Direct naar

Externe contacten

De Afdeling bestuursrechtspraak onderhoudt contact met haar professionele partners. Dat gebeurt door een goede samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, ontmoetingen met de bestuursrechters van rechtbanken en uitwisselingen met collega’s in het buitenland. Rechters in opleiding hebben de mogelijkheid om stage te lopen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Direct naar