Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Bestuursrechtspraak

Instroom en verwerking van zaken

In 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ongeveer 13.200 nieuwe procedures ontvangen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2017 ruim 12.800 zaken afgedaan.

In de Vreemdelingenkamer was er ten opzichte van 2016 een forse toename van de instroom van zaken (8.400 zaken ten opzichte van 6.700 zaken). Ook de uitstroom was in 2017 (8.200 zaken) flink hoger dan in 2016 (6.400 zaken).

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2017 ongeveer 9.380 zaken afgedaan met een digitaal dossier. Dit is een forse toename ten opzichte van 2016, waarin 6.370 zaken met een digitaal dossier werden afgedaan. In 2017 is 73% van het totaal aantal afdoeningen met een digitaal dossier afgedaan; in 2016 was dit nog 58%.

Doorlooptijden

In 2017 kon de Afdeling bestuursrechtspraak, met behoud van de kwaliteit van haar uitspraken, opnieuw bogen op bevredigende resultaten in termen van doorloopsnelheid, ook in vergelijking met andere rechtscolleges.

In 2017 was de gemiddelde doorlooptijd van het totale aantal afdoeningen 17 weken en daarmee nog wat verder afgenomen ten opzichte van 2016 (18 weken).

In de Ruimtelijke-ordeningskamer is de gemiddelde doorlooptijd 28 weken. In de Algemene kamer is deze 37 weken. In de Vreemdelingenkamer is de gemiddelde doorlooptijd 8 weken.

In 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ongeveer 220 zaken op grond van de Crisis- en herstelwet afgedaan. De gemiddelde doorlooptijd van deze afdoeningen bedroeg 20 weken.

In 2017 is in 119 zaken een tussenuitspraak gedaan waarin de Afdeling bestuursrechtspraak de bestuurlijke lus heeft toegepast. Door toepassing van de bestuurlijke lus neemt de gemiddelde doorlooptijd van zaken toe. Voordeel hiervan is wel dat het voor betrokken procespartijen sneller duidelijk is wat ‘rechtens juist’ is dan wanneer het bestuursorgaan een nieuw besluit zou moeten nemen zonder bestuurlijke lus.

In 2017 is in 76% van de zaken uitspraak gedaan binnen twaalf weken na de zitting.

Klachtbehandeling

Artikel 45 van de Wet op de Raad van State verplicht de Afdeling bestuursrechtspraak een regeling vast te stellen voor de behandeling van klachten. De Klachtenregeling Afdeling bestuursrechtspraak is gepubliceerd op de website van de Raad van State.

In 2017 zijn ruim 12.800 zaken afgedaan. Er zijn in het jaar 52 klachten ontvangen. Bijna alle klachten waren kritiek op beslissingen van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze kritiek zag niet alleen op uitspraken, maar ook op beslissingen van procedurele aard. Deze zijn genomen in het kader van de totstandkoming van een rechterlijke beslissing. Of dit zijn beslissingen over de orde op de zitting. Daarover kan echter niet worden geklaagd. De wet en de klachtenregeling sluiten dat uit. Dit heeft te maken met de onafhankelijke positie van de rechter en het karakter van het klachtrecht, dat geen verkapt hoger beroep moet opleveren.

Een enkele klacht ging over de voortgang van de procedure of het ongenoegen over de communicatie. De Afdeling bestuursrechtspraak neemt deze uitingen ter harte en trekt daaruit lering.