Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Advisering
Stelselherzieningen
Uitvoerbaarheid en perspectief van de burger
Technologie, persoonsgegevens en digitalisering
Ieder verbindende verdragsbepalingen
Europese samenwerking
Onafhankelijk begrotingstoezicht

Ieder verbindende verdragsbepalingen

Sommige verdragen kennen rechtstreeks rechten toe aan burgers of leggen hen verplichtingen op. Andere verdragen regelen alleen verplichtingen tussen staten. De wetgever heeft in de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen een verplichting opgenomen voor de regering. Als de regering een verdrag aan de Eerste en Tweede Kamer voorlegt, moet zij aangeven of het verdrag directe rechten en verplichtingen voor burgers bevat die “naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden”. Het gaat daarbij om bepalingen die onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn om in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht te kunnen worden toegepast.

Verplichting

Deze verplichting geldt sinds 1 juli 2014, dus nog niet zo lang. Het valt de Afdeling advisering op dat de regering zich nog niet in alle toelichtende nota’s kwijt van deze verplichting. Zo stelt de toelichting in nogal wat gevallen dat geen sprake is van een ieder verbindende bepalingen, terwijl die in de praktijk wel in het verdrag blijken te zitten; zie bijvoorbeeld het advies van 17 augustus 2017. In andere gevallen wijst de toelichting wel op enkele bepalingen, maar is dit geen uitputtend overzicht, zie bijvoorbeeld het advies van 10 november 2017. De Afdeling advisering wijst er dan op dat de bepalingen die een ieder verbinden, zouden moeten worden aangeduid, gelet op de strekking van de Rijkswet.

Naleving

Tegen deze achtergrond vraagt de Afdeling advisering aandacht voor de naleving van deze wettelijke verplichting. Het gaat daarbij niet in alle gevallen om goedkeuringswetten die het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf ter advisering voorlegt. Wel verdient het aanbeveling dat dit ministerie hierin een coördinerende rol heeft.