Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Europese samenwerking en ordening zijn ontstaan uit het besef dat de deelnemende staten zelfstandig niet meer de bescherming, ordening en zelfbestemming konden bieden die burgers nodig hebben om hun bestaan op te kunnen bouwen. De kenmerken van de samenwerking en ordening maken echter dat de functies die traditioneel met de nationale staat worden geassocieerd (bescherming en betrokkenheid bieden en bestemming geven), daarin minder bevredigend herkenbaar zijn. Vandaar dat gemakkelijk een tegenstelling kan worden opgeroepen tussen Europese samenwerking en nationale autonomie. Het is zorgwekkend dat het politieke debat steeds meer in die tegenstelling wordt gezogen. Invulling geven aan bescherming en betrokkenheid maakt Europese samenwerking meer dan ooit onmisbaar.

Lees verder ›

Het functioneren van de Afdelingen bestuursrechtspraak en advisering vraagt om gedegen kennis van de constitutionele en staatkundige regels, inzicht in de bestuurlijke praktijk en kennis van de nieuwste ontwikkelingen op de diverse rechtsgebieden. Op de kennisgebieden Europees recht en constitutioneel recht is brede kennis en deskundigheid vereist. In zowel de Afdeling advisering als de Afdeling bestuursrechtspraak geldt uit oogpunt van rechtseenheid en rechtszekerheid een aantal gelijke uitgangspunten en beginselen bij de toetsing van voorstellen of besluiten. In beide Afdelingen kunnen gelijke thema’s of vragen van Europees en constitutioneel recht aan de orde zijn. De Raad van State heeft zijn werkproces zo ingericht dat deze kennis optimaal wordt benut en wordt toegepast in beide Afdelingen.

Lees verder ›

De Afdeling advisering is onafhankelijk adviseur van regering en parlement voor wetgeving en bestuur. Zij adviseert over alle wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur. Dat doet zij niet als deskundigenraad. Zij adviseert vanuit een algemene juridische deskundigheid en een politiek-bestuurlijke invalshoek. Zij doet dat aan de hand van een vast toetsingskader: beleidsanalytisch, juridisch en wetstechnisch. De Afdeling advisering houdt daarnaast toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels.

Lees verder ›

De Afdeling bestuursrechtspraak is hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij heeft ook in 2017 laten zien in staat te zijn een groot aantal uitspraken te doen met relatief korte doorlooptijden. Naast tijdigheid is eenheid in de samenhang van de uitspraken een belangrijk kwaliteitscriterium. Bewaken van rechtseenheid en bevorderen van rechtsontwikkeling blijven zeer belangrijk in het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees verder ›