Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Eén Raad, meerdere taken

In januari 2016 diende de regering het wetsvoorstel Organisatie hoogste bestuursrechtspraak in. Hiermee wilde zij het stelsel van de bestuursrechtspraak vereenvoudigen en hoogste bestuursrechters samenvoegen. In november 2016 trok de regering het wetsvoorstel in, omdat amendementen de kern uit het voorstel hadden gehaald. De hoogste bestuursrechters zijn in 2016 intensief blijven samenwerken op het gebied van de rechtseenheid.

Direct naar

De samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen

In 2016 is afscheid genomen van enkele staatsraden en zijn er nieuwe staatsraden verwelkomd. Bij de Afdeling advisering werden staatsraden in buitengewone dienst benoemd. Die benoemingen houden verband met het onafhankelijk begrotingstoezicht dat de Afdeling advisering sinds 2014 uitoefent.

Direct naar

Gemeenschappelijke thema’s

In ieder van beide Afdelingen, advisering en bestuursrechtspraak, geldt een gelijk aantal uitgangspunten en beginselen bij de toetsing van voorstellen of besluiten. Daarom kunnen in beide Afdelingen gelijke vragen of gezamenlijke thema’s aan de orde komen. De thema’s in het jaarverslag over 2016 zijn: de strenge overheid en de open overheid.

Direct naar

Institutionele samenwerking

Voor de duiding en uitleg van het recht van de Europese Unie kent de Raad van State de Commissie recht van de Europese Unie. Deze werkt zowel voor de advisering als voor de bestuursrechtspraak. Dat doet het Constitutioneel Beraad ook. Dat geeft intern preadviezen over vragen over toepassing en uitleg van de Grondwet en het constitutionele recht. Deze kennisgroepen hebben een inventariserende en adviserende rol.

Direct naar

De Raad en het Koninkrijk

De visie van de Raad van State op het Koninkrijk op de koninkrijksrelaties gaat uit van de gedachte dat het nu weinig zinvol is om het te hebben over veranderingen in de staatkundige opzet van het Koninkrijk. Het is vruchtbaarder om te bezien of, en zo ja op welke wijze, de achterliggende problemen binnen de bestaande structuur kunnen worden aangepakt.

Direct naar

Internationale samenwerking

De Raad van State was in 1988 één van de oprichters van de Europese Vereniging van Raden van State en hoogste administratieve rechtscolleges (ACA-Europe). Ook het Hof van Justitie in Luxemburg en de Europese Commissie nemen deel aan de activiteiten van de vereniging. Van juni 2016 tot juni 2018 is de Nederlandse Raad van State voorzitter van de vereniging.

Direct naar