Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Bestuursrechtspraak

Burgers, bedrijven en bestuursorganen hebben er belang bij dat geschillen over infrastructurele projecten, bouwvergunningen, subsidies, toeslagen of asielrechten snel worden beslecht. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft ook in 2016 korte doorlooptijden bereikt. Hierdoor worden maatschappelijke kosten, veroorzaakt door langdurige procedures, tot een minimum beperkt.

Direct naar

Toetsing

Een onderwerp waarover de Afdeling bestuursrechtspraak zich ook in 2016 intensief heeft gebogen, is de indringendheid van de toetsing door de bestuursrechter. Als de overheid strenger wordt, kan eerder spanning voelbaar worden met bepaalde rechtsbeginselen. Op bepaalde terreinen is de bestuursrechter overheidsbesluiten indringender gaan toetsen. Daarnaast kan een indringender toetsing het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.

Direct naar

Bewaken rechtseenheid en bevorderen rechtsontwikkeling

De Afdeling bestuursrechtspraak, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn de hoogste nationale bestuursrechters. In 2016 hebben zij wederom goede resultaten geboekt bij het bereiken van meer rechtseenheid door samenwerking in de Commissie rechtseenheid bestuursrecht.

Direct naar

Digitalisering en leesbaarheid

In het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) wordt gewerkt aan vereenvoudigde, digitale, toegankelijke en efficiƫnte processen in onder meer het bestuursrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak is aangesloten bij het programma KEI van de Raad voor de rechtspraak en werkt daarbij nauw samen met de Hoge Raad.

Direct naar

Vermeldenswaardige uitspraken

In 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken gedaan met grote maatschappelijke belangstelling: verwijzing naar gemeentelijke bed-bad-broodvoorziening, vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum, bevel van inspecteur voor de gezondheidszorg aan huisarts Tuitjenhorn en het besluit van Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting om Vestia-heffing op te leggen.

Direct naar

Externe contacten

De Afdeling bestuursrechtspraak onderhoudt contact met haar professionele partners. Dat gebeurt op de jaarlijkse Middag van de Bestuursrechtspraak met advocaten, vertegenwoordigers van bestuursorganen en gemachtigden van belangenorganisaties. Maar zij organiseert ook ontmoetingen met bestuursrechters van de rechtbanken. En er is een Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht.

Direct naar