Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Bestuursrechtspraak

Instroom en verwerking van zaken

In 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ongeveer 11.700 nieuwe procedures ontvangen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2016 ongeveer 11.000 zaken afgedaan.

In de Vreemdelingenkamer was er ten opzichte van 2015 een forse toename van de instroom van zaken (ruim 6.700 zaken ten opzichte van ruim 5.400 zaken). De instroom in de Vreemdelingenkamer overtrof de uitstroom (6.400 zaken) in lichte mate (5%).

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2016 ongeveer 6.370 zaken afgedaan met een digitaal dossier. Dit is een forse toename ten opzichte van 2015, waarin 2.750 zaken met een digitaal dossier werden afgedaan.

Doorlooptijden

In 2016 kon de Afdeling bestuursrechtspraak, met behoud van de kwaliteit van haar uitspraken, opnieuw bogen op bevredigende resultaten in termen van doorloopsnelheid, ook in vergelijking met andere rechtscolleges.

In 2016 was de gemiddelde doorlooptijd van het totale aantal afdoeningen 18 weken en daarmee afgenomen ten opzichte van 2015 (22 weken).

In de Ruimtelijke-ordeningskamer is de gemiddelde doorlooptijd 28 weken en in vergelijking met 2015 (29 weken) nagenoeg stabiel gebleven. In de Algemene kamer is deze 33 weken en in vergelijking met 2015 (30 weken) gestegen. In de Vreemdelingenkamer is de gemiddelde doorlooptijd 9 weken en in vergelijking met 2015 (15 weken) flink afgenomen.

In 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ongeveer 250 zaken op grond van de Crisis- en herstelwet afgedaan. De gemiddelde doorlooptijd van deze afdoeningen bedroeg 21 weken en is stabiel gebleven ten opzichte van 2015.

In 2016 is in 145 zaken een tussenuitspraak gedaan waarin de Afdeling bestuursrechtspraak de bestuurlijke lus heeft toegepast. Door toepassing van de bestuurlijke lus neemt de gemiddelde doorlooptijd van zake toe. Voordeel hiervan is wel dat het voor betrokken procespartijen sneller duidelijk is wat rechtens juist is dan wanneer het bestuursorgaan een nieuw besluit zou moeten nemen zonder bestuurlijke lus.

Verder hebben in 2016 ongeveer 100 zaken moeten wachten op de beantwoording van prejudiciële vragen door het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Ook dit heeft uiteraard invloed op de gemiddelde doorlooptijd van zaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

In 2016 is in 76% van de zaken uitspraak gedaan binnen twaalf weken na de zitting.

Klachtbehandeling

Artikel 45 van de Wet op de Raad van State verplicht de Afdeling bestuursrechtspraak een regeling vast te stellen voor de behandeling van klachten. De Klachtenregeling Afdeling bestuursrechtspraak is gepubliceerd op de website van de Raad van State.

In 2016 zijn ongeveer 11.700 uitspraken gedaan. Er zijn 34 klachten ontvangen. Bijna alle klachten waren kritiek op beslissingen van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze kritiek zag niet alleen op uitspraken, maar ook op beslissingen van procedurele aard die in het kader van de totstandkoming van een rechterlijke beslissing zijn genomen en op beslissingen over de orde op de zitting. Daarover kan echter niet worden geklaagd. De wet en de klachtenregeling sluiten dat uit. Dit heeft te maken met de onafhankelijke positie van de rechter en het karakter van het klachtrecht, dat geen verkapt hoger beroep moet opleveren. Een enkele klacht ging over de voortgang van de procedure of het ongenoegen over de communicatie. De Afdeling bestuursrechtspraak neemt deze uitingen ter harte en trekt daar lering uit als dat kan.