Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Cijfers & tabellen

In 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10.972 juridische procedures afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd was 18 weken. De Afdeling advisering heeft 430 wetgevingsadviezen uitgebracht. De gemiddelde adviesduur was 40 dagen.

Direct naar

Samenstelling

Een overzicht van de leden, staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst die in 2016 deel uitmaakten van de Raad van State. Wie zijn lid van de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer? En wie zitten er in de Afdeling advisering?

Direct naar

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering in 2016 van de beide taken van de Raad van State, advisering en bestuursrechtspraak. De doorlooptijden van zaken, de dicta van adviezen, de klachtenregeling, de in- en uitstroom van zaken en het proces van digitalisering nader bekeken en toegelicht.

Direct naar