Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Adviseur Advisering OpenDicht
Advisering
Wendbaarheid, weerbaarheid en kenbaarheid van regels
Toezichtwetgeving
Interbestuurlijke verhoudingen en decentralisatie
Bescherming persoonsgegevens
Onafhankelijk begrotingstoezicht

Advisering

In 2016 zijn aan de Afdeling advisering 447 zaken ter advisering voorgelegd. In 430 zaken is een advies uitgebracht. Het grootste deel van de aanvragen ging om de verplichte advisering over (rijks)wetsvoorstellen en algemene maatregelen van (rijks)bestuur (330). Daarnaast zijn er 41 voorstellen voor onteigening en 22 verdragen (verplicht) voor advies aanhangig gemaakt. In 2016 zijn 28 initiatiefwetsvoorstellen voor advies voorgelegd. Dit is het hoogste aantal dat ooit in één jaar bij de Afdeling advisering is ingediend. Verder zijn vijf nota’s van wijziging voorgelegd voor advies.

De Afdeling advisering bracht in 2016 één gevraagd, maar onverplicht advies uit in de vorm van de vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen. Tot slot bracht de Afdeling advisering in het verslagjaar in totaal zes voorlichtingen uit. De Afdeling advisering van de Raad van State bracht vier voorlichtingen uit; de twee andere werden uitgebracht door de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk.

Van de vier voorlichtingen van de Afdeling advisering van de Raad van State waren er twee verzoeken om voorlichting afkomstig van de regering. Het ging daarbij om:

Daarnaast vroeg de Tweede Kamer om voorlichting over de doorberekening van kosten door het ministerie van Economische Zaken aan het bedrijfsleven, in het bijzonder over de huidige doorberekening van handhavings-, toezichts- en keuringskosten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Tot slot diende de Eerste Kamer een verzoek om voorlichting in over het wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem.

De twee voorlichtingen van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk hebben betrekking op:

De Afdeling advisering heeft als onafhankelijke begrotingstoezichthouder in 2016 twee beoordelingen uitgebracht.