Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Tot besluit

Onder druk van veranderingen in economie en samenleving zal de behoefte aan wet- en regelgeving, die maatschappelijke dynamiek ondersteunen en sturen zonder deze onnodig te belemmeren, in de komende jaren onverminderd groot zijn. Het is van belang dat de oplossingen daarvoor gezocht worden in de kwaliteit van de bestuurlijke en wetgevende besluitvorming. Oplossingen moeten niet worden gezocht in een voortdurende confrontatie tussen de rechter enerzijds en bestuur en wetgever anderzijds die leidt tot een structurele krachtmeting. Alleen door verschillende belangen en waarden adequaat in het proces van besluitvorming mee te wegen, is een doelmatige en evenwichtige afstemming van de betrokken belangen mogelijk. Nu het bereiken van politieke overeenstemming enerzijds en de bestuurlijk juridische afweging en besluitvorming anderzijds steeds meer ineenschuiven of zelfs omgekeerd worden doorlopen, worden hoge eisen gesteld aan de juridische kennis en inzichten op het moment van besluitvorming. Deze juridische kennis en inzichten zijn niet steeds even goed gewaarborgd. In dat kader zal de Afdeling advisering als adviseur van wetgeving en bestuur nader bezien op welke wijze de vereiste versterking van de kwaliteit kan worden ondersteund en bevorderd.