Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

200 jaar continuïteit en verandering

Het jaar 2015 is niet het eerste onrustige jaar in de Nederlandse geschiedenis. Nederland sloot de herdenking van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk op 16 oktober 2015 af met de herdenking dat de Staten-Generaal 200 jaar geleden voor het eerst in nieuwe samenstelling in Den Haag bijeenkwamen. Het getuigt van een politieke continuïteit die maar weinig landen in de wereld evenaren; een continuïteit waarbinnen samenleving en overheid zich, soms in zeer roerige tijden, steeds weer aan nieuwe situaties hebben kunnen aanpassen, mensen zich volgens onderzoek tot de gelukkigste ter wereld rekenen en de publieke sector tot een van de beter functionerende behoort. Niet dat Nederlanders, naar eigen gevoel, geen reden tot zorg hebben; wie veel is gegeven, heeft veel te verliezen en maakt zich zorgen of zijn kinderen het even goed zullen hebben als hijzelf.

Als gedenkpunt voor die continuïteit en verandering heeft de voorzitter van de Raad van State op 17 november 2015 een portretgalerij onthuld met daarin portretbustes van de dragers van de Kroon in de afgelopen twee eeuwen; met een portret van Prins Willem van Oranje aan het begin en een van de huidige drager van de Kroon aan het einde, als verbeelding van die continuïteit van de staat en de rol van het constitutioneel Koningschap daarin. Een continuïteit die al ouder is dan 200 jaar; op de dag van de onthulling was het precies 460 jaar geleden dat Willem van Oranje tot de Raad van State toetrad.

Verandering trekt doorgaans meer de aandacht dan continuïteit, maar het een is niet mogelijk zonder het andere. Houvast is nodig, wil verandering vooruitgang worden, anders verwordt ze tot chaos. Er is vaste grond onder de voeten nodig om bij het gaan vooruit te komen. Dat is in de samenleving niet anders dan in de natuur. Het vormt de ontstaansgrond en de basis voor het succes van de staat als politieke gemeenschap. Want de staat is drager van zowel continuïteit als verandering. Hij biedt een bestendig kader van instituties, rechten, regels en organen waarbinnen overheidsmacht is georganiseerd en wordt uitgeoefend. Een kader dat nodig is om het proces van maatschappelijke verandering en vernieuwing houvast te bieden en te ordenen. Maar de staat is ook drager van soevereiniteit: het vermogen om wat eerder is vastgesteld, te veranderen. Want om bestendig te kunnen zijn, moet het kader veranderd kunnen worden, zoals recht om recht te zijn, veranderd moet kunnen worden opdat het niet door veranderende feiten en omstandigheden tot onrecht wordt. Daarom transformeert die staat in onze tijd tot een nationale grenzen overschrijdende entiteit om kader te bieden aan een internationale maatschappelijke werkelijkheid en dynamiek.