Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Een noodzakelijke discussie

Hiervoor zijn de verschillende invalshoeken geschetst waarlangs de wetgever het belang van betrouwbare bestendigheid, zoals besloten in wet- en regelgeving, tracht te verenigen met de maatschappelijke dynamiek. Daaraan bestaat behoefte. Wetgeving zal steeds geformuleerd zijn naar de kennis en inzichten van het moment. Dat is inherent aan de beperking van het menselijke voorstellingsvermogen, maar maakt dat wetgeving snel kan verouderen. Dit geldt te meer waar het tempo van maatschappelijke verandering steeds meer bepaald wordt door technische veranderingen en maatschappelijke innovatie buiten onze landsgrenzen. De tijdspanne waarbinnen vruchtbaar bij nieuwe ontwikkelingen kan worden aangehaakt, is vaak kort. Niet dat een land steeds op ieder terrein voorop moet of kan lopen, maar wanneer op alle terreinen het nationale besluitvormingsproces het tempo bepaalt, raakt men achterop bij de ontwikkeling in andere landen. De mogelijkheid om nieuwe maatschappelijke vraagstukken naar eigen inzicht aan te pakken, wordt navenant beperkt. Tijdige aanpassing van wet- en regelgeving om nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, is dan ook van wezenlijk belang.

Tegelijk moge uit het voorgaande blijken dat de aanpak langs de verschillende invalshoeken in deze tijd dreigt door te slaan. Delegatie die uitloopt op ‘abdicatie van de formele wetgever’, het gebruik van experiment en afwijking tot alternatieve regel, decentralisatie, ‘beleid op maat’ en beleidsvorming bij akkoord, waardoor samenhang, eenheid en het vermogen tot rechtvaardige verandering verloren dreigen te gaan. Want ieder van die invalshoeken raakt ook het functioneren van de rechtsstaat. Dan dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid. Blazen en het meel in de mond houden, kan niet. Daarom zal men de betrouwbare bestendigheid moeten weten te paren aan sociale dynamiek. Daarbij komt het sterk aan op de kwaliteit van de besluitvorming.