Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Onrustig jaar
De binnenlandse politiek bood niet een beeld van rust en stabiliteit, ook al initieerde het kabinet geen nieuwe grote hervormingen, zette het economische herstel zich in Nederland beter door dan aanvankelijk verwacht en stelde het kabinet een substantiële lastenvermindering voor. Verkiezingen voor provinciale staten lieten toenemende electorale en parlementaire verdeeldheid zien.

Direct naar

Continuïteit en verandering
De staat is drager van zowel continuïteit als verandering. Hij biedt een bestendig kader van instituties, rechten, regels en organen waarbinnen overheidsmacht is georganiseerd en wordt uitgeoefend. Dit kader is nodig om het proces van maatschappelijke verandering houvast te bieden. Maar de staat is ook drager van soevereiniteit: het vermogen om te veranderen wat eerder is vastgesteld.

Direct naar

Rechtszekerheid en maatschappelijke verandering

Het belang van betrouwbare bestendigheid en van maatschappelijke verandering kunnen botsen. Aandacht hiervoor heeft niet geleid tot minder regels. De wetgever heeft getracht de spanning tussen het tempo van maatschappelijke veranderingen enerzijds en de behoefte aan regelgeving anderzijds weg te nemen of te verminderen; door delegeren, decentraliseren of experimenteren en afwijken.

Direct naar

Betrouwbare bestendigheid én sociale dynamiek
In Nederland is er vanouds naar gestreefd om de aandacht voor verschillende belangen en waarden structureel een plaats te geven in het besluitvormingsproces. Dit om een structurele krachtmeting tussen rechter en bestuur te voorkomen. Onder druk van de behoefte aan voortvarende besluitvorming en het vinden van politiek en maatschappelijk draagvlak daarvoor, vallen politiek-bestuurlijke overeenstemming en juridische besluitvorming steeds meer samen.

Direct naar

Tot besluit
Het bereiken van politieke overeenstemming enerzijds en de bestuurlijk juridische afweging en besluitvorming anderzijds schuiven steeds meer ineen. Ze worden zelfs omgekeerd doorlopen. Dit stelt hoge eisen aan juridische kennis en inzichten op het moment van besluitvorming. Deze zijn echter niet steeds even goed gewaarborgd.

Direct naar