Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof

In alle landen van het Koninkrijk is onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak een fundament van de rechtsorde. Het handhaven en versterken van dat fundament is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In dat kader past de nauwe samenwerking tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze houdt onder meer een vruchtbare uitwisseling in van kennis en ervaring op het gebied van administratieve rechtspraak binnen het Koninkrijk. Daartoe bestaat te meer aanleiding nu het Gemeenschappelijk Hof sinds 10 oktober 2010 voor Caribisch Nederland de functie vervult die de Afdeling bestuursrechtspraak in Nederland vervult.

Bij deze samenwerkingsvorm is een aantal (oud-)leden van de Afdeling bestuursrechtspraak benoemd tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof: oud-voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
P. van Dijk, oud-staatsraad R.W.L. Loeb, staatsraad A.W.M. Bijloos en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak J.E.M. Polak. Deze personele samenwerking borgt dat er binnen het Koninkrijk rechtseenheid in het bestuursrecht is. De samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof is ook in 2015 voorspoedig verlopen.