Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Resultaten rechtseenheid

In 2015 zijn wederom resultaten geboekt bij het bereiken van meer rechtseenheid door de samenwerking van de vier hoogste bestuursrechters in de hiervoor beschreven Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Onderwerp van discussie zijn onder meer geweest de toepassing van de schadevergoedingsregeling in de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, de nieuwe regeling voor samenhangende zaken in het Besluit proceskosten bestuursrecht zoals dat met ingang van 1 januari 2015 luidt, andere kwesties over de vergoeding van proceskosten, betalingsonmacht in relatie tot de toegang tot de rechter, de toepassing van artikel 6:22 van de Awb, de mogelijkheid van toepassing van de bestuurlijke lus in punitieve geschillen en de termijn voor verweer en incidenteel hoger beroep. Ook in 2015 heeft de Commissie rechtseenheid bestuursrecht aldus een bijdrage geleverd aan het bereiken van meer rechtseenheid.