Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht


In 2015 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in overeenstemming met de beide staatsraden advocaat-generaal het besluit genomen tot de instelling van een Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak wil over de vraag ten aanzien van welke rechtsvragen er in de praktijk behoefte bestaat aan een richtinggevende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, en daarbij aan een conclusie van een staatsraad advocaat-generaal, in contact treden met deskundigen uit verschillende geledingen, zoals de rechterlijke macht, de wetenschap en de advocatuur. De Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht voorziet in deze behoefte. Zij kan bijdragen aan het versterken van de instrumenten die de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in staat stellen kennis te nemen van kwesties die zich lenen voor een rechtsvormende uitspraak. Bovendien biedt de klankbordgroep een mogelijkheid om in enige mate in dialoog te treden met andere betrokkenen bij het proces van rechterlijke rechtsvorming.

De klankbordgroep heeft een informeel karakter en zal ten minste éénmaal per jaar en voor het eerst in de eerste helft van 2016 bijeenkomen. Van de werkzaamheden van de klankbordgroep zal de Afdeling bestuursrechtspraak jaarlijks verslag doen in het jaarverslag van de Raad van State.