Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Toetsing
De indringendheid van de toetsing door de bestuursrechter was een onderwerp dat zich in 2015 mocht verheugen in grote belangstelling van beoefenaren van het bestuursrecht. Hoe intensief moet de toetsing zijn door de bestuursrechter als hij besluiten moet beoordelen waarbij het bestuur door de wetgever afwegingsruimte is toegekend?

Direct naar

Bewaken rechtseenheid en bevorderen rechtsontwikkeling
De Afdeling bestuursrechtspraak, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn de hoogste nationale bestuursrechters. In 2015 hebben zij wederom goede resultaten geboekt bij het bereiken van meer rechtseenheid door samenwerking in de Commissie rechtseenheid bestuursrecht.

Direct naar

Aantallen, doorlooptijden en stand van zaken digitalisering
De Afdeling bestuursrechtspraak doet haar zaken snel, relatief goedkoop en op kwalitatief hoogwaardige wijze af. Burgers, bedrijven, bestuursorganen hebben er belang bij dat geschillen over infrastructurele projecten, bouwvergunningen, subsidies, toeslagen of asielrechten snel worden beslecht. Maatschappelijke kosten worden zo tot een minimum beperkt.

Direct naar

Noemenswaardige uitspraken
In 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken gedaan met grote maatschappelijke belangstelling: gaswinning in Groningen, vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum, bed-bad-broodopvang en beoordeling van geloofwaardigheid van seksuele gerichtheid in vreemdelingenzaken en de ladder voor duurzame verstedelijking in ruimtelijke-ordeningszaken.

Direct naar

Externe contacten
De Afdeling bestuursrechtspraak onderhoudt contact met haar professionele partners. Dat gebeurt op de jaarlijkse Dag van de Bestuursrechtspraak met advocaten, vertegenwoordigers van bestuursorganen en gemachtigden van belangenorganisaties. Maar zij organiseert ook ontmoetingen met bestuursrechters van de rechtbanken. In 2015 is bovendien een Klankbordgroep rechtsvorming bestuursrecht ingesteld.

Direct naar