Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Een Raad, meerdere taken
De rol van de Raad van State is om regering en wetgever voortdurend te wijzen op wat behoort en wat niet behoort vanuit een oogpunt van constitutionaliteit, rechtmatigheid, internationale verplichtingen, continuïteit en doelmatigheid. Bij wetgeving door middel van adviezen en bij individuele overheidsbesluiten door middel van rechterlijke uitspraken.

Direct naar

Onafhankelijk begrotingstoezicht
Met ingang van 1 januari 2014 heeft de wetgever de taken van de Afdeling advisering uitgebreid. Zij is als instantie aangewezen die in Nederland is belast met het onafhankelijk toezicht op de naleving van begrotingsregels die in Europa zijn afgesproken. In september 2014 heeft de Afdeling advisering voor het eerst de begroting en de Miljoenennota 2015 beoordeeld in dit licht.

Direct naar

Studie en onderzoek
In beide Afdelingen van de Raad van State geldt een aantal gelijke uitgangspunten en beginselen bij de toetsing van voorstellen of besluiten. In beide Afdelingen kunnen gelijke vragen aan de orde komen. Door de combinatie van advisering en bestuursrechtspraak onder één dak kan schaarse topdeskundigheid uit beide Afdelingen bij elkaar komen in de vorm van kennisgroepen.

Direct naar

De Raad en het Koninkrijk
De Raad van State als koninkrijksorgaan hecht waarde aan evenwichtige verhoudingen tussen de landen binnen het Koninkrijk. Constitutionele spelregels moeten in acht worden genomen. Geschillen die niet finaal en gezaghebbend worden beslecht, doen de koninkrijksrelaties geen goed. De Raad heeft de aanhoudende spanningen in 2014 met enige zorg gevolgd.

Direct naar

Internationale samenwerking
Zowel advisering als bestuursrechtspraak vindt plaats in een Europese en internationale context. Die context geldt niet alleen voor de functies van de Raad, maar voor alle activiteiten met betrekking tot wetgeving, bestuur en rechtspraak in een mondiale constellatie waarbinnen landen op velerlei wijze onderling van elkaar afhankelijk zijn.

Direct naar