Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Rechtseenheid binnen de Afdeling bestuursrechtspraak
Rechtsontwikkeling en externe rechtseenheid
De conclusiezaken in 2014
Samenwerking met Gemeenschappelijk Hof
Belangwekkende uitspraken
Aantallen, doorlooptijden en digitalisering

Samenwerking met Gemeenschappelijk Hof

In alle landen van het Koninkrijk is onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak een fundament van de rechtsorde. Het handhaven en versterken van dat fundament is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Hierin past de nauwe samenwerking tussen de Afdeling bestuursrechtspraak en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze houdt een vruchtbare uitwisseling in van kennis en ervaring op het gebied van administratieve rechtspraak binnen het Koninkrijk. Deze samenwerking is alleen maar belangrijker geworden vanaf 10 oktober 2010 toen het Gemeenschappelijk Hof voor Caribisch Nederland de functie vervult die de Afdeling bestuursrechtspraak in Nederland vervult.

Bij deze samenwerkingsvorm is een aantal (oud-)leden van de Afdeling bestuursrechtspraak benoemd tot plaatsvervangend lid van het Hof: oud-voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak mr. P. van Dijk, oud-staatsraad mr. R.W.L. Loeb en staatsraad mr. A.W.M. Bijloos. Per 1 september 2014 is de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. J.E.M. Polak, benoemd tot plaatsvervangend lid van het Hof. Ook in 2014 heeft een aantal juristen van de directie Bestuursrechtspraak ondersteuning verleend aan de zittingen van het Gemeenschappelijk Hof. Door deze personele samenwerking wordt de rechtseenheid in het bestuursrecht binnen het Koninkrijk geborgd.

De samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof is ook in 2014 voorspoedig verlopen.

Er zijn twee zittingsronden georganiseerd, in de maanden april en november. Het totaal aantal behandelde zaken was beduidend lager dan voorgaande jaren. In 2014 zijn 35 zaken in behandeling genomen. Dit heeft geresulteerd in 32 uitspraken en drie intrekkingen.