Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Rechtseenheid binnen de Afdeling bestuursrechtspraak
Rechtsontwikkeling en externe rechtseenheid
De conclusiezaken in 2014
Samenwerking met Gemeenschappelijk Hof
Belangwekkende uitspraken
Aantallen, doorlooptijden en digitalisering

Externe ontmoetingen

De Afdeling bestuursrechtspraak organiseert ieder jaar ontmoetingen met bestuursrechters van de rechtbanken. Tijdens deze bijeenkomsten worden op informele wijze gedachten uitgewisseld over verschillende onderwerpen die leven. Ook organiseert de Afdeling bestuursrechtspraak eens per anderhalf jaar de Dag van de Bestuursrechtspraak. Doel van die dag is te komen tot een gedachtewisseling tussen een vertegenwoordiging van de Afdeling bestuursrechtspraak en een breed geschakeerd aantal professionals die in hun dagelijkse praktijk frequent te maken hebben met de Afdeling bestuursrechtspraak, zoals advocaten, vertegenwoordigers van bestuursorganen, gemachtigden van belangenorganisaties, et cetera.

Ook deze ontmoetingen, waar eveneens debatten plaatsvinden over jurisprudentielijnen, dragen bij aan de kwaliteit en de interne rechtseenheid van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak.