Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Rechtseenheid binnen de Afdeling bestuursrechtspraak
Rechtsontwikkeling en externe rechtseenheid
De conclusiezaken in 2014
Samenwerking met Gemeenschappelijk Hof
Belangwekkende uitspraken
Aantallen, doorlooptijden en digitalisering

Rechtsontwikkeling en externe rechtseenheid

De Afdeling bestuursrechtspraak, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven hebben als hoogste nationale bestuursrechters een bijzondere verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de rechtsontwikkeling en het bewaken van de externe rechtseenheid. Langs verschillende wegen werken zij hieraan.

Sinds 1 januari 2013 is het mogelijk een grote kamer te formeren en een conclusie te vragen aan een staatsraad advocaat-generaal. De grote kamer bestaat uit vijf leden en kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak worden gevormd door leden van de Afdeling bestuursrechtspraak, de Hoge Raad en de beide zustercolleges. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak zijn in dit verband staatsraden in buitengewone dienst werkzaam, afkomstig van de Hoge Raad (belastingkamer, civiele kamer en strafkamer), de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Een conclusie van de staatsraad advocaat-generaal biedt gelegenheid om een rechtsvraag in een breder verband te plaatsen dan de concrete uitspraak zelf. De conclusie kan bijdragen aan de kwaliteit en de inzichtelijkheid van de rechtsontwikkeling door de rechter. Een conclusie wordt in de eerste plaats gevraagd voor kwesties die college-overstijgend zijn, maar is daartoe niet beperkt.

In het afgelopen jaar zijn meerdere grote kamers geformeerd. Zo heeft een grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak op 28 januari 2015 uitspraak gedaan over de termijn waarbinnen herziening van een uitspraak kan worden gevraagd. Verder hebben twee leden van de Afdeling bestuursrechtspraak op 3 oktober 2014 deel uitgemaakt van een grote kamer van de Centrale Raad van Beroep over betalingsonmacht van griffierecht. De uitspraak van deze grote kamer is op 13 februari 2015 openbaar gemaakt. Op 2 december 2014 hebben twee leden van de Afdeling bestuursrechtspraak zitting gehad in een grote kamer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In deze zaak is aan staatsraad advocaat-generaal Keus een conclusie is gevraagd over het opleggen van een bestuurlijke boete.

Dat ook in 2014 goede resultaten zijn geboekt bij het bereiken van meer rechtseenheid tussen de betrokken colleges is mede te danken aan de samenwerking in de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Deze commissie bestaat uit leden van de Afdeling bestuursrechtspraak, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven en komt regelmatig bij elkaar. In deze commissie worden eenduidige afspraken gemaakt over het bereiken van meer rechtseenheid. Op deze manier is van uiteenlopende jurisprudentie tussen de hoogste bestuursrechters steeds minder sprake.