Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Rechtseenheid binnen de Afdeling bestuursrechtspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak kent een aantal procedurele waarborgen voor interne kwaliteitsbewaking van haar uitspraken, die vooral gericht zijn op de aspecten consistentie, voorspelbaarheid en tijdigheid. Voor haar is daarnaast een juiste toepassing van het Europese recht en de grondrechten van essentieel belang.

Direct naar

Rechtsontwikkeling en externe rechtseenheid
De Afdeling bestuursrechtspraak, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn de hoogste nationale bestuursrechters. Zij hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de rechtsontwikkeling en het bewaken van de externe rechtseenheid.

Direct naar

De conclusiezaken in 2014
Sinds januari 2013 is het mogelijk een grote kamer te formeren en een conclusie te vragen aan een staatsraad advocaat-generaal. In 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak drie maal een conclusie gevraagd. Zij deed in 2014 uitspraak in vier zaken waarin een conclusie was gevraagd. In drie van die zaken was de conclusie eind 2013 uitgebracht.

Direct naar

Samenwerking met Gemeenschappelijk Hof
In alle landen van het Koninkrijk is onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak een fundament van de rechtsorde. Het handhaven en versterken van dat fundament is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Hierin past de nauwe samenwerking tussen de Afdeling bestuursrechtspraak en het Gemeenschappelijk Hof.

Direct naar

Belangwekkende uitspraken
Ook in 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uiteraard belangwekkende uitspraken gedaan. Van de Sinterklaasintocht in Amsterdam tot de ontpoldering van de Hedwigepolder en van misbruik in het bestuursrecht tot de wegverbreding van de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven. En vanzelfsprekend uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht.

Direct naar

Aantallen, doorlooptijden en digitalisering
Door de korte doorlooptijden die de Afdeling bestuursrechtspraak ook in 2014 weer heeft bereikt, worden maatschappelijke kosten, veroorzaakt door de lange duur van procedures, tot een minimum beperkt. Daarnaast is in 2014 het programma Kwaliteit en Innovatie ingericht om het procesrecht eenvoudiger te maken en te digitaliseren.

Direct naar