Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 

Advisering in cijfers

advies

Bekijk gegevens

Ingekomen en afgedane adviesaanvragen

Ingekomen en afgedane adviesaanvragen
20142013201220112010
In behandeling op 1 januari5424834355
Ingekomen ­*488474514553588
Ter advisering542498597596643
Afgedane aanvragen492442566510600
Ingetrokken2273-
Per 31 december in behandeling4854248343
­* Onder het aantal ingekomen adviesaanvragen in 2014 zijn begrepen 29 adviesaanvragen van de Raad van State van het Koninkrijk. In de voorgaande jaren waren dat 36 (2013), 32 (2012), 33 (2011) en 61 (2010) adviesaanvragen.

Categorieën van ingekomen adviesaanvragen

Categorieën van ingekomen adviesaanvragen     
20142013201220112010
Voorstellen van (rijks)wet174167170214165
Nota's van wijziging4128511
Initiatief(rijks)wetsvoorstellen151018159
Ontwerpbesluiten:
- Ontwerp-algemene maatregelen van (rijks)bestuur210190221214258
- Onteigeningen4744446055
- Naturalisaties73325
- Overige1----
Verdragen (ter stilzwijgende goedkeuring)2139373475
Onverplichte adviezen
1214
Adviezen en oordelen onafhankelijk begrotingstoezicht (OBT)1
Bestuursgeschillen112--
Voorlichting aan de regering47546
Voorlichting aan de Eerste Kamer1-3--
Voorlichting aan de Tweede Kamer2-14-
Totaal488474514553588

Categorieën van afgedane adviesaanvragen

Categorieën van afgedane adviesaanvragen     
20142013201220112010
Voorstellen van (rijks)wet175157188202168
Nota's van wijziging5118512
Initiatief(rijks)wetsvoorstellen12112399
Ontwerpbesluiten:
- Ontwerp-algemene maatregelen van (rijks)bestuur218174249190269
- Onteigeningen4442485857
- Naturalisaties73325
- Overige1----
Verdragen (ter stilzwijgende goedkeuring)2138413669
Onverplichte adviezen
1214
Adviezen en oordelen onafhankelijk begrotingstoezicht (OBT)1
Bestuursgeschillen2-2--
Voorlichting aan de regering56637
Voorlichting aan de Eerste Kamer112--
Voorlichting aan de Tweede Kamer2-14-
Totaal494444573510600

Ingekomen adviesaanvragen per ministerie

Ingekomen adviesvragen per ministerie     
20142013201220112010
Ministerie van Algemene Zaken571199
Ministerie van Buitenlandse Zaken2223181646
Ministerie van Veiligheid en Justitie9587799587
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties4164766470
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap3129353853
Ministerie van Financiën3442476054
Ministerie van Defensie68627
Ministerie van VROM1)----69
Ministerie van Verkeer en Waterstaat2)----52
Ministerie van Economische Zaken (oud)----22
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij----14
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid6236504948
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport3444474336
Ministerie van Infrastrutuur en Milieu3)107999112514
Ministerie van Economische Zaken (EL& I)4)513554527
Totaal488474514553588
1) Waarvan onteigeningen----32
2) Waarvan onteigeningen----14
3) Waarvan onteigeningen474444599
4) Waarvan onteigeningen---1-
Totaal onteigeningen4744446055

Aantal adviezen per ministerie

Aantal adviezen per ministerie      
20142013201220112010
Ministerie van Algemene Zaken671359
Ministerie van Buitenlandse Zaken2221181745
Ministerie van Veiligheid en Justitie10176909089
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties4066795873
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap2927373853
Ministerie van Financiën3241536045
Ministerie van Defensie68627
Ministerie van VROM----81
Ministerie van Verkeer en Waterstaat----63
Ministerie van Economische Zaken (oud)----25
Ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij----15
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid6035534349
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport4438474039
Ministerie van Infrastructuur en Milieu57*53*1091114
Ministerie van Economische Zaken (EL&I)512861463
Totaal448*400*566510600
*= exclusief 44 (2014) en 42 (2013) onteigeningen.

Gemiddelde adviesduur in dagen per ministerie

Gemiddelde adviesduur in dagen per ministerie      
20142013201220112010
Ministerie van Algemene Zaken7721635567
Ministerie van Buitenlandse Zaken2320184030
Ministerie van Veiligheid en Justitie3830303337
Ministerie van Binnenlandse Zaken2223383331
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap3126443643
Ministerie van Financiën3924343633
Ministerie van Defensie2821391436
Ministerie van VROM----45
Ministerie van Verkeer en Waterstaat----40
Ministerie van Economische Zaken (oud)----25
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij
----27
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid2530353227
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport3630313328
Ministerie van Infrastructuur en Milieu32*30*484722
Ministerie van Economische Zaken (EL&I)3236474226
Totaal3228393836
*= exclusief 44 (2014) en 42 (2013) onteigeningen.

Doorlooptijden adviesaanvragen

Doorlooptijden adviesaanvragen        
2014*2013*201220112010
tot 1 maand25557,6%
25463,5%29351,8%23646,3%32454%
1-2 maanden13430,2%
10927,3%15727,7%18135,5%18430,7 %
2-3 maanden439,7%
338,3%7613,4%6813,3%6010,0%
3-6 maanden102,3%
41,0%376,5%254,9%294,8%
>6 maanden10,2%
-30,5%-30,5%
Totaal443**400566510600
*2014 is exclusief 44 onteigeningszaken
*2013 is exclusief 42 onteigeningszaken
** exclusief 5 zaken waarvan de termijn(overschrijding) te wijten was aan externe factoren

Dicta van de adviezen van 2014

Ministerieconformaandachtrekening
Ministerie van Algemene Zaken3
Ministerie van Buitenlandse Zaken1462
Ministerie van Veiligheid en Justitie411030
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid2646
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1724
Ministerie van Financiën9414
Ministerie van Defensie51
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid33716
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport25215
Ministerie van Infrastructuur en Milieu74617
Ministerie van Economische Zaken24818
Totaal27149123

Ministeriezware dicta   met dictumgeen dictumingetrokkentotaal
niet dan nadatniet aldusniet% zwaar
Ministerie van Algemene Zaken125,0426
Ministerie van Buitenlandse Zaken2222
Ministerie van Veiligheid en Justitie1313,8947101
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid12,737340
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap2214,827229
Ministerie van Financiën412,931132
Ministerie van Defensie66
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid23,4582262
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport42244
Ministerie van Infrastructuur en Milieu314,0101101
Ministerie van Economische Zaken50151
Totaal2636,1472202494