Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Cijfers & tabellen
In 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ruim 12.800 juridische procedures afgehandeld. De gemiddelde doorlooptijd was 21 weken. De Afdeling advisering heeft 492 wetgevingsadviezen uitgebracht. De gemiddelde adviesduur was 32 dagen.

Direct naar

Samenstelling
Een overzicht van de leden, staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst die in 2014 deel uitmaakten van de Raad van State. Wie zijn lid van de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer? En wie zitten er in de Afdeling advisering?

Direct naar

Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering in 2014 van de beide taken van de Raad van State, advisering en bestuursrechtspraak. De doorlooptijden van zaken, de dicta van adviezen, de klachtenregeling, de in- en uitstroom van zaken en het proces van digitalisering nader bekeken en toegelicht.

Direct naar