Cookies en Raadvanstate.nl

Mag Raadvanstate.nl cookies op uw computer plaatsen? De Raad van State maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken en incidenteel voor andere doeleinden zoals een gebruikersonderzoek. Meer informatie

Ja, ik accepteer de cookies

Raadvanstate.nl verzamelt anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

Nee, ik accepteer de cookies niet

Raadvanstate.nl verzamelt geen anonieme bezoekgegevens ter verbetering van de website.

 
Taak en positie Afdeling advisering
De Afdeling advisering is een politiek orgaan in die zin dat zij adviseert vanuit de optiek van het algemeen belang. Zij is echter geen partijpolitiek orgaan. Last of ruggenspraak met partijen of het kabinet over beslissingen die moeten worden genomen, is onverenigbaar met de onafhankelijkheid van de Afdeling advisering.

Direct naar

Kwaliteit van advisering
Het doel van de advisering van de Afdeling is onder meer bij te dragen aan een zorgvuldige voorbereiding van wetgeving en een juiste belangenafweging. De kwaliteit van een advies ligt in de wijze waarop het tot goede, beredeneerde wetgeving leidt of tot een adequate verantwoording door de wetgever van de gemaakte keuzes in het licht van het advies.

Direct naar

Observaties in de adviezen
In de adviezen van de Afdeling advisering in het jaar 2014 komt een aantal onderwerpen met enige regelmaat terug: doorberekening van kosten van toezicht, openbaarmaking van toezichtgegevens, doelbepalingen, inhoudelijke normstelling, noodzaak voor overheidsingrijpen, leeftijdsgrenzen en bescherming van ongestoord eigendomsgenot.

Direct naar

Observaties in nadere rapporten
Een advies van de Afdeling advisering mag niet onbeantwoord blijven. Van de regering wordt verwacht dat zij op het advies reageert via een nader rapport, waarin ze ingaat op elke afzonderlijke adviesopmerking. Door dit antwoord ontstaat een vorm van dialoog tussen de regering en de Afdeling advisering.

Direct naar